Ungdomssektionen

Nu planerar vi inför nästa projekt!

Vår tanke är att under 2017 genomföra en ledarskapsutbildning på plats i Sierra Leone. 30 deltagare ur PEYA kommer under året få möjlighet att delta och fokus kommer främst att ligga på 4 saker:

– Det goda ledarskapet

– Ekonomi

– Planering

– HLR och första hjälpen

Syftet med projektet är att stärka PEYA som ungdomsorganisation och ge dem verktyg till att driva ungdomsfrågor i området. Parallellt med utbildningen kommer de få inta rollen som ungdomsledare i en nystartad verksamhet, liknandes fritidsklubbar. Denna verksamhet anordnas vid skolan i Portee och är tänkt att, förutom att ge de deltagande ungdomarna en meningsfull fritid, också ge PEYA en chans att direkt se utfallet av de moment de studerar i sin ledarskapsutbildning.

För att genomföra detta har vi i dagarna sökt medel från en donationsfond.

Svar väntas under hösten. Håll tummarna!

 

 

Vänföreningen Portees ungdomssektion startades under 2010. Målet är att involvera ungdomar i Sierra Leone i miljöfrågor och frågor kring mänskliga rättigheter. Ungdomssektionen samarbetar med sin motsvarighet i Portee, PEYA (Portee Environmental Youth Association).

Första mötet mellan föreningarna ägde rum i mars 2010. Ett 100-tal ungdomar i Portee tog tillfället att komma till skolan för att träffa den svenska gruppen.  Många togchansen att lyfta de frågor som känns angelägna att arbeta med ur ungdomsperspektiv. Diskussionen blev härligt livlig och det var tydligt att här finns en stark vilja kring att arbeta med frågor som rör ungdomar.

Ur den stora gruppen valdes så småningom ett antal ungdomar ut, att representera
ungdomssektionen i kommande projekt. Projektet kommer att ha sin grund i de mänskliga rättigheterna med fokus på miljöfrågor. Att miljöfrågor är angelägna råder inget tvivel om, eftersom stora delar av Portee mest är att likna vid en soptipp.

Hösten 2010 träffades föreningarna igen och genomförde då sina första aktiva projekt: workshops kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt en städdag i Portee.

Våren 2011 träffades föreningarna på nytt och även då genomfördes flera projekt med inriktning på mänskliga rättigheter och miljö.

Tycker du att detta låter spännande och vill du vara med? Kontakta gärna oss!