Sierra Leone

För att finna byn Portee får vi bege oss till landet Sierra Leone och dess huvudstad Freetown. I de östra delarna av denna huvudstad ligger fiskebyn Portee. Här bor ca 2 000 människor, de flesta är kvinnor och barn.

Just dessa delar av Freetown drabbades värst när gerillasoldaterna drog in över staden för att bränna hus, våldta, misshandla och rekrytera barnsoldater. Kriget, som pågick åren 1991-2001, har gjort många barn föräldralösa och idag lever de istället med släktingar. Skolor tvingades stänga under kriget och så gott som all form av utbildning stannade av under krigsåren. I de utvecklingsrapporter som FN presenterar placerar sig Sierra Leone på bottennivå inom de allra flesta områden.

Efter att kriget nu har ebbat ut finns bland befolkningen en längtan efter att få återgå till
ett normalt liv. En av de delar man valt att satsa på är just skolor för barnen. I Portee startade man 2004 en skola för de yngsta barnen i byn. Intresset för att få gå i skola visade sig vara enormt och idag finns ca 400 barn inskrivna i förskolan och klasserna 1-6. Behovet av utbildningsinsatser är enormt då läs- och skrivkunnigheten i landet endast är ca 30%.