Skollunchprogrammet / School lunch and food package

Som lunchfadder gör du en mycket viktig insats. Du väljer själv om du har möjlighet att bli regelbunden givare eller om du önskar lämna ett bidrag vid enskilt tillfälle. Vi för samman pengarna och med stöd av givare från Sverige har vi möjlighet att servera näringsriktiga skolmåltider. Som mål att kunna fortsätta servera skolbarnen mat upp till 4 gånger/vecka.

Att få näring och energi för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan är otroligt viktigt.  Forskning visar att skola och utbildning det tveklöst bästa sättet att bekämpa fattigdom.

Vid vår skola i Portee har skolbarnen en unik möjlighet att få äta sig mätta. Det är långt ifrån en självklarhet att man som barn i Portee dagligen får lagad mat i hemmet, så därför fyller skollunchen ett stort behov. Rätten som serveras heter ”Plasa” och är en traditionell rätt med ris, bönor och grönsaker, allt komponerat med näringsämnen som små barnkroppar behöver för att kunna växa så bra som möjligt.

Mrs. Cocker, skolans rektor och en av skolans mest engagerade och kvalificerade lärare och som har varit med sedan skolan startade säger:
– Lunch till barnen är enormt viktigt, jag ser ju dagligen vilken skillnad det gör.
Barnen orkar mer och fokuserar bättre på lektionerna.
För en del år sedan, innan vi hade skollunch, då somnade många av eleverna eller gick hem efter halva dagen på grund av utmattning och hunger. Idag finns vår skola med bland de som uppvisar de bästa studieresultaten i hela landet.

Över 400 portioner serveras. Förutom skolbarnen får också lärarna och kvinnorna som lagar maten samt deras barn ta del av den goda lunchen, så det är många munnar som mättas.

Varmt välkommen med ett bidrag till skollunchprogrammet!


In Portee it is far from all children that gets to eat cooked food every day.
When you’re hungry it is hard to acquire knowledge. Science show that one of the most important factors to reduce poverty is to serve school lunch for the children attending.

In Portee we aim to serve nutritious school lunch four times a week, consistent of local food cooked directly at the school and composed to fit a small child’s growing body. Since it is not only the children that needs to eat the teachers also get lunch, as well as the women cooking and their children. All in all, around 400 portions are being served.

A school lunch costs 1,50 SEK per child and as a sponsor you decide if you want to contribute on a regular basis or by one-time payment when you have the means to do so. If you want to contribute to our food program use our plusgiro 303861-9 or Swish to 123 132 46 72. Mark the payment with “Food supporter”.