Malariafonden / Malaria fund

Malaria är ett av de största hälsoproblemen i Sierra Leone. Flertalet invånare, såväl vuxna som barn, lider av återkommande malaria. Många saknar tillgång till medicin och har bristande kunskaper om sjukdomen, vilket leder till en hög dödlighet i malaria.

De allra flesta barn vi möter i Sierra Leone har återkommande skov av malaria. De drabbas med jämna mellanrum av hög feber och den feberfrossa som hör malarian till. Ont i magen, illamående, huvudvärk och trötthet är andra symtom på sjukdomen. Många familjer har inte pengar till mediciner eller läkarvård och väntar därför alltför länge med att söka hjälp. Det händer att man försöker behandla sjukdomen med olika naturläkemedel som inte alltid har önskad effekt. Familjer ute i provinserna kan bo långt ifrån hälsovårdsklinikerna och sjukhuset.

Malaria kan vara en dödlig sjukdom om den inte behandlas. Med bra diagnostiska test och rätt mediciner blir fler friska. Genom att driva malariafonden vill vi hjälpa till att minska sjukligheten och dödligheten i malaria. Med fondens medel kan vår skolsköterska köpa in malariatest och mediciner till alla dem som söker hennes hjälp på skolkliniken.

Var med och rädda liv. Stöd malariafonden med ett engångsbelopp eller en återkommande gåva. Sätt in pengarna på vårt plusgiro och märk betalningen Malariafonden.


Malaria is one of the biggest health problems in Sierra Leone and most people, both children and adults, are suffering from recurrent malaria. Many lack accesses to medicine and sufficient knowledge about the illness, leading to high mortality.

Most of the children we meet in Sierra Leone have recurrent relapse of malaria. On a regular basis they are suffering high fever and fever chills typical to malaria. Other symptoms are stomach ache, nausea, headache and fatigue. Many families lack the funds for medicine or medical treatment and wait too long before seeking help. Herb remedies are used in some cases, not always with wanted effect. Families in the provinces can be far from health clinics and hospital, not making things easier.

Malaria can be a deadly illness if not treated properly. With good diagnostic tests and the right medicine, more people can be healthy. The Malaria fund aims to reduce the morbidity and deadliness of malaria by providing the opportunity for the school nurse to buy malaria tests and medicine for those seeking her aid at the school clinic.

Join in and safe lives. Support the Malaria fund either with a one-time payment or with recurrent support. Use our plusgiro or Swish and mark the payment “Malaria”.